> Mesafeli Satış Sözleşmesi ve KVKK

MADDE1–KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ait internet sitesinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI VEYA SAĞLAYICI'nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : EXPRESS VİLLA YACHTİNG EMLAK A.Ş. (Sözleşmede Otel olarak adlandırılmıştır)

Adresi : Göcek Mahallesi Çarşı Yolu Caddesi No: 27/2 Fethiye Muğla 

Telefon : +90 541 282 35 80 +90 252 645 22 55

E-mail :info@onlybluevilla.com

MADDE2–HİZMET BİLGİLERİ

Hizmet Türü ve detayları ilk sayfada detaylı olarak belirtilmiştir.

MADDE3–GENEL HÜKÜMLER

–ALICI, Madde 2' te belirtilen sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

–Sözleşme konusu hizmetin, ALICI'dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI VEYA SAĞLAYICI sorumlu değildir.

–Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI VEYA SAĞLAYICI‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. SATICI ve/veya SAĞLAYICI'nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak sözleşmeyi göndermesine rağmen imzalayıp geri göndermeyen ALICI, sözleşmeyi imzalayıp göndermediği gerekçesi ile sözleşmenin kendini bağlamadığı savunmasında bulunamaz, tüm sorumluluk kendisinde olup, sözleşme bedelini eksiksiz ödemekle yükümlüdür.

–Hizmetin ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

MADDE4–CAYMA HAKKI

4.1-ALICI hizmetin iptali talebinde bulunduğunda, hizmet sağlayıcının onay vermesi kayıt ve şartıyla hizmet alımına 30 gün kalaya kadar iptal talebi kabul edilebilir ve banka kredi kartı kart komisyonu veya işlem ücreti kesilerek kalan bedel iade edilir. Talebiniz giriş tarihine 30-15 gün arasında bir tarihde yapılması durumunda toplam konaklama tutarının %35 i iptal tazmitanı olarak kesilerek %65 i iade edilir. Rezervasyon iptal talebiniz giriş tarihine 15-7 gün arasında bir tarihde yapılması durumunda toplam konaklama tutarının %50 si iptal tazminatı olarak kesilerek kalan %50 si iade edilir. Rezervasyon iptal talebiniz giriş tarihine 7 günden daha az kalana kadar yapılması durumunda herhangi bir iptal ve iade yapılmaz.

4.2- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebep nedeniyle ALICI sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde SATICI VEYA SAĞLAYICI bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ALICI iptal talebinde bulunduğu takdirde, SATICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.

4.3- Konaklama yapılacak odanın, villanın, apartın, dairenin (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

4.4- Standart oda tiplerinde 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.

MADDE5–ÖN BİLGİLENDİRME

Çağrı Merkezi ile yapılan telefonda satışlarda satın alım aşamasından önce seçtiği hizmete ilişkin tarih fiyat, ürün, konsept vb. tüm bilgileri içeren ön bilgilendirme satışı gerçekleştiren temsilci tarafından ödeme aşamasından önce ALICIYA sözlü olarak iletilir ve sözlü onayı alındıktan sonra ödeme işlemi yapılır. Yapılan bu sözlü onay süreci çağrı merkezi sistemi ses kayıtlarında saklanmaktadır.


MADDE6–KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

–SATICI VEYA SAĞLAYICI olası iptal bildirimlerini ALICI ‘ ya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

–SATICI VEYA SAĞLAYICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ve ÖN BİLGİLENDİRME ALICI tarafından onaylanmış ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır. ALICI /ALICILAR sözleşme bedelinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. ALICI bu sözleşmeye, ÖN BİLGİLENDİRME FORMU'nda belirtilen katılımcılar adına da taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ALICI bundan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. Bu doğrultuda ALICI'ya verilen ön bilgilendirme katılımcıya verilmiş sayılır.

–ALICI'nın satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI VEYA SAĞLAYICI ‘ ya ve konaklama tesisine derhal yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI'nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli ALICI'nın özen borcudur.

–Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

MADDE7–GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI VEYA SAĞLAYICI'ya bildirdiği bilgiler SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI VEYA SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MADDE8–BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ALICI'ya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler ALICI'nın talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından herhangi bir vade farkı uygulanmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi ALICI ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, SATICI VEYA SAĞLAYICI'nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan satışlarda uygulanacak kurlarda, nakit ödeme ile tek çekim veya taksitli çekimlerde ilgili banka kartlarındaki anlaşmalar kapsamında kur farkı oluşabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Otelin bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kredi kartıyla hizmet satın alan ALICI erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadır.

Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

MADDE9–YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili Fethiye Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE10–DUYURU

SATICI VEYA SAĞLAYICI kendisinden herhangi bir hizmet satın alan ALICI'sının veya ALICl'larının vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. ALICI imzalamış olduğu bu sözleşmeyle SATICI VEYA SAĞLAYICI'nın kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.

ALICI(lar) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir.

SATICI VEYA SAĞLAYICI, ALICI'sına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden SATICI VEYA SAĞLAYICI'nın kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@onlybluevilla.com mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla SATICI VEYA SAĞLAYICI'ya bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

Toplam 10 Maddeden Oluşan Bu Sözleşme Karşılıklı Olarak İmza Altına Alınmıştır.